Ratavuorot

Ratavuoroja varaava voi katsoa vapaat ajat allaolevasta kalenterista ja varaukset tehdään lähettämällä sähköposti osoitteeseen toimisto@tahkonrinteet.fi. Varausta tehtäessä tulee päivämäärien ja kellonaikojen lisäksi mainita seuran nimi, yhteyshenkilö ja tämän puhelinnumero, ryhmän koko sekä harjoittelulaji. Tiedot näkyvät netissä ratavuorojen varauskalenterissa. Varaukset käsitellään Tahkonrinteiden toimistolla ja päivitetään nettikalenteriin. Varaukset huomioidaan saapumisjärjestyksessä. Alkukaudesta voimme ottaa ratavarauksia rinteisiin vasta sen jälkeen, kun rinteitä on riittävästi avoinna. Rinneyhtiöllä on oikeus tarvittaessa muuttaa vuoroja ja niiden ajankohtia.

Ratavuoroja annetaan ainoastaan Tahko Special –rinteeseen (nro 1 rinnekartassa). Ratavuoroja ei näin ollen anneta ennen Special –rinteen aukeamista. Rinteessä on käytössä kolme vierekkäistä ratapaikkaa, joista rata 1 on alhaalta päin katsottuna rinteen vasemmassa reunassa. Ratavuoroja on mahdollista varata kahdeksi tunniksi kerrallaan alkaen klo 9:00. Vuorot on jaoteltu seuraaviin aikajaksoihin: klo 9-11, 11-13, 13-15, 15-17 sekä 17-19. Samalla seuralla ei voi olla kahta peräkkäistä vuoroa eikä enempää kuin kaksi vuoroa päivässä. Pääsiäiseksi ratavuoroja ei voi tehdä.

Myös rinteet 2, 3 ja 4 voivat olla kilpailujen ja valmennusleirien aikana poissa yleisön käytöstä, tällöin Special –rinne on yleisessä käytössä, eikä siihen anneta ratavuoroja.

Ratojen rakentaminen ja laskeminen on sallittua ainoastaan Tahkonrinteiden luvalla. Taukojen ajaksi portit poistetaan rinteestä ja pinta lanataan. Sesonkiaikoina vuoroja kannattaa mahdollisuuksien mukaan pyrkiä yhdistelemään muiden seurojen kanssa.

Harjoittelevien/kilpailuihin osallistuvien ryhmien laskijoilla on oltava rinnelippu ikään katsomatta ja sitä on käytettävä lukijalaitteessa. Ratalaskijoilla ei ole oikeutta hissijonon ohittamiseen.

Ohjattujen lajiharjoitteluryhmien rinneturvallisuutta koskevat ehdot tarkemmin osoitteessa www.ski.fi.

Lue myös Tahkonrinteiden ratavuorojen varaus- ja peruutusehdot.